Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár logo
A könyvtár legfrissebb híreiért, programokért, újdonságokér iratkozzon fel Hírlevelünkre!

Könyvgyűjtemény

 

Beiratkozott olvasóink a kölcsönzőterem szabadpolcairól közel 150.000 kötet szép- és szakirodalmi könyv közül válogathatnak.

Szépirodalom

Szépirodalmi állományunk kiemelt területe a klasszikus és kortárs magyar és világirodalom (regények, drámák, líra). Az alap- és középfokú oktatás kötelező irodalmát teljességgel, a felsőfokú oktatás számára jelentős irodalmat a lehetőség szerinti legszélesebb körben biztosítjuk.

Szakirodalom

Szakirodalmi állományunkhoz igyekszünk beszerezni minden szakterület alapvető fontosságú kézikönyveit, lexikonjait, enciklopédiáit, tanulmányköteteit. E szakterületek többek között:

 • Általános művek (A tudomány, szellemi tevékenység; Szervezés; Szabványosítás; Bibliográfiák, katalógusok; Enciklopédiák, általános lexikonok, referensz könyvek; Testületek, kiállítások, múzeumok)
 • Filozófia, bölcselet (Filozófiai rendszerek és irányok; Vallás)
 • Társadalomtudomány (Szociológia, szociográfia; Statisztika; Politika, államtan; Gazdaság, közgazdaság-tudomány; Jog, jogtudomány; Államigazgatás, közigazgatás; Hadtudomány, honvédelem; Népjólét, népgondozás; Nevelés, oktatás; Mértékügy; Néprajz, etnográfia)
 • Természettudományok (Matematika, asztronautika, csillagászat, fizika, kémia, geológia, paleontológia, biológia, botanika, zoológia)
 • Alkalmazott tudományok (Általános művek, ipartörténet, találmányok, felfedezések; Orvostudomány; Mérnöki tudomány, technika, műszaki tudományok; Mezőgazdaság, erdőgazdaság, vadászat, halászat; Háztartás, vendéglátás; Szervezés, ügyvitelszervezés, üzemszervezés, üzemvezetés, reklám; Híradásügy, távközlés; Könyvnyomtatás, nyomdászat, könyvkötés; Közlekedésügy; Vegyipar, kohászat, tüzeléstechnika; Élelmiszeripar; Könnyűipar, Számítástechnika; Barkácsolás; Építőipar)
 • Művészet (Művészetelmélet, művészet technikája; Területrendezés, városépítés, tájrendezés; Építészet, szobrászat, rajz, iparművészet, festészet, grafikai művészetek; Fényképezés; Zene; Filmművészet, színház, tánc; Társas szórakozások, játék, sport)
 • Nyelvészet, irodalom (Nyelvészet, Irodalomelmélet, irodalomtudomány, egyes nyelvek irodalma)
 • Földrajz, életrajzok, történelem (Honismeret; Földrajz, útleírások; Térképek, atlaszok; Biográfia, életrajzok, genealógia, heraldika; Történelem)
Kézikönyvtár

Kézikönyvtári gyűjteményünk közel 5500 dokumentummal várja olvasóit. A kézikönyvtár használata mindenki számára ingyenes. Az állomány bizonyos része rövid határidőre – a könyvtár zárva tartási idejére – kölcsönözhető.

A gyűjtemény többek között lexikonokat, enciklopédiákat, évkönyveket, repertóriumokat, monográfiákat, segédkönyveket, szótárakat, első- és másodfokú bibliográfiákat, tudománytörténeti összefoglalókat és történeti kronológiákat tartalmaz.

Sárközi Mátyás-gyűjtemény

Értékes gyűjteménnyel gazdagodott 2011-ben a BRTK Könyvtár. Sárközi Mátyás, a Londonban élő író, kritikus, műfordító, újságíró saját könyvtárának nagy részét a siófoki bibliotékára hagyta. Döntésének hátterében erős siófoki kötődése áll: gyermekkorának egy fontos időszaka ugyanis a Balatonhoz, s azon belül Kilitihez köti. Édesanyja, Molnár Ferenc bohém drámaíró lánya, Sárközi Márta ugyanis Kilitin bújtatta a vészkorszak idején Sárközi Mátyást. Könyvtárunk az író aprólékosan és szakszerűen gyarapított köteteiből egy külön részleget hozott létre Sárközi Mátyás-gyűjtemény néven, amelynek nagy része feldolgozásra került és hozzáférhetővé vált intézményünkben. A gyűjtemény gerincét – a Magyarországon kevésbé fellelhető – az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc idegennyelvű szakirodalma képezi. A kötetek helyben olvashatók és a jövőben további gyarapodás várható.

 

Gyermek- és ifjúsági irodalom

Könyvgyűjteményünk tartalmazza a közel 29.000 kötetes, gyermekeknek és fiataloknak szóló állományunkat. E kötetek között találhatóak:

 • Leporellók 0–4 éves gyermekeknek
 • Mesék (magyar népmesék, határon túli népmesegyűjtemények és a világ népmese-irodalmának válogatásai, magyar és külföldi szerzők meséi)
 • Mondagyűjtemények
 • Gyermekversek
 • Színművek, színdarabok
 • Ifjúsági irodalom (az ifjúsági korosztályok érdeklődési körének megfelelő, igényes színvonalú, tartalmú ifjúsági kötetek a magyar és a világirodalom szerzőitől, kortárs magyar és külföldi szerzők ifjúsági művei)