Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár logo
A könyvtár legfrissebb híreiért, programokért, újdonságokér iratkozzon fel Hírlevelünkre!

Beiratkozás

DijtetelekDíjtételek

Köszöntjük a BRTK Könyvtárban!

Teljes jogú könyvtári tagságot beiratkozással lehet szerezni.

A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • születési hely, születési idő,
 • édesanya születési családi és utóneve,
 • személyi igazolvány vagy útlevél száma és lakcíme.

E személyes adatokat hitelt érdemlő dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, útlevél) bemutatásával kell igazolnia.

A BRTK Könyvtárba beiratkozhat minden magyar és külföldi állampolgár, aki a BRTK Könyvtár használatának szabályait elfogadja, és a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

16 éven aluliak esetében a gyermek csak nagykorú, 18 életévét betöltött, a beiratkozó 16 éven alulival rokoni kapcsolatban álló személyes megjelenésével és a jótálló személyi okmányaival tud beiratkozni.

A statisztikai nyilvántartás számára a BRTK Könyvtár kéri a foglalkozás, a munkahely, illetve tanuló esetében az oktató intézmény megnevezését és adatait, de ezek közlése nem kötelező. A BRTK Könyvtár a személyi adatokat kizárólag saját nyilvántartása számára használja, illetéktelen személynek vagy külső szervnek azt át nem adja. A személyes adatok védelméről és a jogszerű adatkezelésről a BRTK Könyvtár az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint jár el. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott jegyzéket kérhet. Ha az olvasó tagságát megszünteti, személyes adatait a BRTK Könyvtár törli, ez azonban csak akkor történik meg, ha az olvasónak nincs könyvtartozása vagy díjhátraléka. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a BRTK Könyvtár erre kijelölt munkatársainak kötelessége.

Amennyiben a könyvtárhasználó aláírásával és a felsorolt elérhetőségek megadásával hozzájárul, felruházza a BRTK Könyvtárt, hogy ezekre az elérhetőségekre ügyfélkapcsolati, könyvtári marketing célú leveleket, üzeneteket küldjön.

A könyvtárhasználó a beiratkozáskor megismeri a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat szabályait, továbbá nyilatkozatot ír alá, amelyben azok betartását, illetőleg a károkozásért az anyagi felelősséget vállalja. A korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen személy esetében annak törvényes képviselője vállal anyagi felelősséget.

A beiratkozott könyvtárhasználó tagsági kártyát kap, amelyet köteles megőrizni és minden könyvtárhasználat alkalmával felmutatni. A beiratkozáskor kapott tagsági kártya ingyenes, azonban annak elvesztése, illetve megrongálódása esetén a pótlásért díjat számítunk fel. A könyvtári tagságot igazoló olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni a könyvtár adminisztrációs részénél. Az elveszett olvasójegy pótlásának költsége az olvasót terheli.

A könyvtári tagság a beiratkozás napjától számított 1 évig érvényes.

A könyvtári tagság, ha a könyvtárhasználó a tagsági díját nem fizeti meg, 5 év múltán megszűnik. Egyéb esetben a könyvtári tagságot véglegesen csak írásos formában lehet megszüntetni. A könyvtári tagság megszűnik a természetes személy halálával, kilépéssel, kizárással.

A gyermekrészlegre való beiratkozás szabályairól a részleg honlapján olvashatnak bővebben.

Díjmentesen vehetik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat:

 • a 16 éven aluliak a gyermekrészlegen,
 • a 70 éven felüliek a felnőtt részlegen,
 • az álláskeresési járadék folyósításának ideje alatt,
 • könyvtári- és muzeális intézmények, levéltárak dolgozói,
 • vakok és gyengénlátók,
 • súlyos fogyatékosságot igazoló személyek,
 • mozgáskorlátozottak,
 • GYES-en lévők.

A kedvezményre jogosultak a kedvezményre jogosító igazolványuk bemutatásával, a jogosultság igazolása után vehetik igénybe a kedvezményüket.

A Könyvtárhasználati szabályzat ITT olvasható