Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár logo
A könyvtár legfrissebb híreiért, programokért, újdonságokér iratkozzon fel Hírlevelünkre!

Helytörténeti Gyűjtemény

A Helyismereti Gyűjteményünk – tartalmát tekintve – átfogó, komplex információtár, ahol a múlt, a jelen és a jövő egyaránt fontos. Gyűjtőköre a regionalitás elve alapján kiterjed Siófok város közigazgatási területére, a Siófok közigazgatási területéhez tartozó településekre, a Balatonra és környékének településeire, kiemelten a déli partra. Intézményünk feladata felkutatni, beszerezni minden olyan írásos, audiovizuális és tárgyi emléket, hagyatékot, amely segítségével megismertethető a város és a Balaton régió múltja. Gyűjtjük Siófok és a Balaton régiójában született vagy hosszabb-rövidebb ideje itt élő szerzők, alkotók műveit, akik munkájukkal, alkotásaikkal, közéleti, történelmi szerepvállalásaikkal tevékenyen részt vettek a települések, a régió életében és elősegítették annak fejlődését.

Az állomány jelentős részét szintézisek, értekezések, monográfiák, összefoglaló munkák, forráskiadványok, antológiák, útikalauzok, katalógusok, bibliográfiák, lexikonok, szótárak, kronológiai adattárak, statisztikai kiadványok, szépirodalmi könyvek, jogszabálygyűjtemények, egyetemi és főiskolai jegyzetek, disszertációk, albumok, levéltári ismertetők alkotják. Teljességre törekedve kerülnek gyűjtésre Siófok és a Balaton régió területén megjelenő napilapok, folyóiratok, heti, negyed-, félévi és évi, minden tudomány, művelődési, kulturális területet átfogó magazinok. Az audiovizuális anyagok csoportját a Magyar Nemzeti Filmarchívum anyagából gyűjtött, Siófok ás a Balaton régióról szóló, helyszínként alapul szolgáló dokumentumfilmek, játékfilmek és egyéb audiovizuális anyagok, a Siófok városi Televízió anyaga, az egykori helyi televíziók várospolitikai-, a régió eseményeit ismertető műsorai, illetve egykori filmhíradók archív balatoni, siófoki, balatoni témájú filmjei, hangzó dokumentumok képezik. A gyűjtőkörbe tartozó, eredetiben be nem szerezhető periodikákat mikrofilmen, ill. digitalizált formában szerezzük be. Továbbá prospektusok, plakátok, meghívók, szórólapok és egyéb aprónyomtatványok, képeslap- és fényképgyűjtemények, a város és a Balaton régió területét ábrázoló nyomtatott vagy sokszorosított térképek, atlaszok is részei a helytörténeti anyagunknak. A gyűjtemény szerves részei a hagyatékok, különgyűjtemények, amelyek az elmúlt időszakban jelentősen bővültek.

Hosszú távú céljaink közé tartozik, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény írásos és képi anyaga elérhető legyen az országos információs adatbázisokban, valamint publikációk formájában. Önálló várostörténeti kiadványokat, szakmunkákat szeretnénk megjelentetni nyomtatott és elektronikus formátumban, magyar és idegen nyelven (angol, német, orosz). Rendszeresen szervezünk és állítunk össze helytörténeti témájú kiállításokat mind a könyvtár, mind pedig a Kálmán Imre Emlékház épületében.

 

 

A BRTK Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi siófoki hagyatékai, gyűjteményei

Böjti Béla hagyatéka

Dr. Böjti Béla meteorológiai szakkönyvgyűjteményét adományozta a könyvtárunknak. A gyűjtemény tartalmaz általános meteorológiai témájú, meteorológiatörténeti köteteket, a balatoni viharjelzéssel kapcsolatos szakirodalmat, idegen nyelvű szakirodalmat, szaklapokat, és személyes jellegű anyagokat.

Deák István hajózástörténeti gyűjteménye
Az okleveles hajóskapitány évtizedek alatt kialakított balatoni hajózási gyűjteményének jelentős részét adományozta az intézménynek. ,

Kenedy Ferenc hagyaték
Helytörténeti szempontból kiemelkedő fontosságú dokumentumokat hagyott a könyvtárra, különösen a fürdőkultúra és a balatoni hajózástörténet és kikötőépítés témakörében.

Péterffy Ida hagyatéka
Nyugdíjba vonulása után Pálóczi Horváth Ádám életét kutatta. Feltárta Kazinczy Ferenccel, Csokonaival való levelezését, csillagászati megfigyeléseit, térképeit.

Régi Siófoki Könyvtár
Többségében régi kiadású, klasszikus szépirodalom. Nem helytörténeti állomány, de az egykori olvasókörök, kaszinók, fürdőkönyvtár, egyletek kötetei találhatóak közte, melyek a II. világháború után kis számban fennmaradtak.

Sárközi Mátyás gyűjteménye
Igazi ritkaságokkal növekedett az állomány, amelyben idegen nyelvű kötetek és az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos művek is találhatóak.

SIOTOUR gyűjtemény
A gyűjteményben évtizedekkel ezelőtt készült fényképek, képeslapok, kézzel rajzolt prospektustervek, prospektusok, propagandaanyagok, idegenforgalmi folyóiratok, újságcikkek, egyéb dokumentumok, tárgyi emlékek találhatóak a SIOUTOUR, a balatoni turizmus történetéből.

Sujánszky Jenő hagyatéka
1956-os forradalmár, akit a történelem vihara messze sodort, de Siófoknak ajándékozta sajtóválogatásait, életrajzi vonatkozású dokumentumokat, levelezéseit, beszámolókat, dokumentumfilmeket, fényképeket és egyéb iratanyagokat.

Szmodis Lóránt hagyatéka
Írásos- és fotóhagyaték nagyon jelentős helytörténeti vonatkozásokkal, forrásokkal.

Dr. Varga Ferenc hagyatéka
Siófok és a Balaton déli partjának egészségügyi ellátásával, egészségügy-történetével, kórháztörténettel, valamint dr. Varga Ferenc munkásságával kapcsolatos dokumentumokat tartalmaz.

Munkatársaink

Csizmadia Tünde, helyismereti könyvtáros
E-mail: csizmadia.tunde@konyvtar-siofok.hu

Szathmári Fruzsina, tájékoztató és feldolgozó könyvtáros
E-mail: szathmari.fruzsina@konyvtar-siofok.hu

Szemesiné Cseh Kata, tájékoztató és feldolgozó könyvtáros
E-mail: cseh.kata@konyvtar-siofok.hu

Kutatás

Kutatási igény esetén kérjük, keressék munkatársunkat:

Csizmadia Tünde, helyismereti könyvtáros
E-mail: csizmadia.tunde@konyvtar-siofok.hu

Elérhetőség

Cím: 8600 Siófok, Fő tér 2/A.
Tel.: +36 84 506 598/4-es mellék
E-mail: helytortenet@konyvtar-siofok.hu

Facebook: facebook.com/brtk.konyvtar
Instagram: @brtkkonyvtar
Honlap: torteneti.konyvtar-siofok.hu