Somogyi György: Magyar tenger magyar ecsettel: tollal, krétával, vésővel és fényképezőgéppel - Bujkáló könyvek

A több mint huszonöt éve a Badacsony melletti Ábrahámhegyen élő neves művészeti író a Magyarországon szétszórva fellelhető Balaton-ábrázolásokat - mintegy kétszáz festményt, grafikát, fényképet - gyűjtött csokorba az igényes kivitelű, impozáns albumban. Somogyi György a 18. század végéig visszanyúlva tekinti át, hogyan vált egyre fontosabbá a tó a bontakozó nemzeti öntudat, az identitását kereső magyar polgárság számára, és milyen művekre inspirálta a költőket, írókat, tudósokat és nem utolsósorban a képzőművészeket, akik a magyar tenger kultuszának lelkes megszólaltatói voltak. A viszonylag hosszú címet Juhász Gyula Magyar táj magyar ecsettel című szonettje ihlette, s a szerző azonos címmel 2000-ben a tihanyi Bencés Apátság Galériában kiállítást rendezett a kötetben látható művészeti anyagból. Névmutató híján a kötetvégi képjegyzék listáját látva csodálkozunk el, milyen sok alkotót ragadott meg a víztükör, a tavat körülvevő táj, a fölötte kitáruló égbolt szépsége, a tó keletkezésével kapcsolatos legendák, vagy éppen a várromokhoz kötődő történetek gazdagsága. Például a diszeli Első Magyar Látványtár tulajdonában lévő kép készítője 1840 körül a tópart északnyugati csücskéből, a Szépkilátóról nézve láttatja a tó szelíd vizén tükröződő hegyeket, a Badacsonyt, a Tátikát, a Csobáncot, mintegy a biedermeier, a polgári derűs természetszeretet szellemiségével átitatva. A 19. század második felében a nagyszerű természetábrázolás mellett megjelent a tó körül élő emberek életét és a tópart kiépítésével, a balatoni hajózással, a megélénkülő fürdőélettel kapcsolatos motívumok látvánnyá formálása. Ez látható a borítón is: Újházy Ferenc A Balaton lecsapolása című festményén a Sió-csatorna megnyitását ábrázolja, s persze az éljenző tömeget, a nemzeti büszkeséget jelző lobogókat, s a móló mellett a gőzöst. Csak néhány ismert festő neve, akik itt hagyták névjegyüket: Mészöly Géza, Than László, Telepy Károly, Aggházy Gyula, Szinyei Merse Pál, Csók István, Nagy István és Egry József, akinek neve szinte egybe forrt a Balatonnal.


vissza a Könyvtári Ajánlóhoz

Események

Fenntartó

Cimkefelhő